HEARRING-Structuur

Voorzitter:

Prof. Wolf-Dieter Baumgartner
Staatssecretaris voor onderzoek: Prof. Javier Gavilán
Vice-voorzitters:

Prof. Rudolf Hagen

Prof. Paul Van de Heyning

Prof. Joachim Müller

Prof. Piotr Skarzynski

Ledenorganisatie

Het HEARRING-netwerk is georganiseerd op basis van de overtuiging dat, terwijl individuele centra die geïsoleerd werken in toenemende mate vorderingen kunnen boeken op het gebied van gehoorimplantaten, men door het samenbrengen van de gezamenlijke kennisbasis en het delen van informatie als deel van een wereldwijd netwerk nog veel meer kan bewerkstelligen. Het gemeenschappelijke doel van de leden van HEARRING is om vooruitgang te realiseren met betrekking tot de behandeling, kwaliteitszorg en operatietechnieken die in de praktijk worden gebruikt en om deze informatie te verspreiden door middel van trainingen en opleidingen. Op deze wijze bewerkstelligt HEARRING zijn voornaamste doelstelling: om patiënten met gehoorverlies de best mogelijke oplossing te bieden.

HEARRING is een studienetwerk van samenwerkende deskundigen op het gebied van gehoorimplantaten. Het accent van de samenwerking tussen leden van het HEARRING-netwerk ligt op:

  • Medische zorg, chirurgie, instructies en langetermijn-patiëntenzorg van wereldklasse
  • Hoogwaardige advisering en raadgeving aan patiënten
  • Onderzoek op het hoogste niveau
  • Uitstekende training en opleiding
  • Optimale infrastructuur en professionele organisatie

De missieverklaring van HEARRING

HEARRING is een netwerk van vooraanstaande internationale centra die integrale gehoorimplantaatoplossingen aanbieden voor de behandeling van gehoorverlies.

HEARRING-chirurgen zijn wereldwijd toonaangevende experts in het herstel EN behoud van het gehoor.

HEARRING-leden zetten zich in om richtingbepalend te zijn bij het verkennen van nieuwe wegen voor onderzoek in de gehoorimplantaatwetenschap, de bevordering van klinische procedures, en de ontwikkeling en perfectionering van chirurgische technieken. Het lidmaatschap van het HEARRING-netwerk is gebaseerd op de overtuiging dat onderzoek, en alle hierop volgende vooruitgang op het gebied van gehoorimplantaten, alleen mogelijk is door middel van internationale samenwerking en het bundelen van de collectieve ervaring van vooraanstaande klinische centra over de hele wereld.

Het hoofddoel is om patiënten te voorzien van de best mogelijke gehoorimplantaatoplossing voor de behandeling van hun persoonlijke gehoorverlies.

Genesis HEARRING

Get in Contact

Please name the person you want to get in contact with.