Een cochleair implantaat (CI) is ontworpen voor mensen met een ernstig tot zeer ernstig perceptief gehoorverlies. Deze personen hebben weinig of geen baat bij een hoortoestel. Een CI omzeilt het niet-werkende deel van het slakkenhuis en geeft de elektrische signalen direct door aan de gehoorzenuw. Een cochleair implantaat kan worden gebruikt door zowel kinderen als volwassenen en door zowel mensen die doof zijn geworden voordat de taalontwikkeling heeft plaatsgehad als door mensen die later doof zijn geworden.

Een cochleair implantaat bestaat uit twee delen: een uitwendig en een inwendig bestanddeel.

Inwendig

 • Implantaat
  Het implantaat bestaat uit een behuizing die de elektronica bevat, een elektroden-array, de ontvangende antenne en een magneet die de spoel achter het oor op zijn plaats houdt.

Uitwendig

 • Spraakprocessor
  De spraakprocessor wordt achter het oor gedragen en bestaat uit een deel met de elektronica en de microfoon, een batterijhouder en een spoel die informatie door de huid naar het implantaat overbrengt.

Hoe werken cochleaire implantaten?

Een cochleair implantaat zet de dagelijkse geluiden om in gecodeerde elektrische pulsjes. Deze elektrische pulsjes stimuleren de gehoorzenuw, waardoor de hersenen deze signalen kunnen interpreteren als geluid. Doordat de hersenen de geluidsinformatie zeer snel ontvangen, worden geluiden zonder vertraging waargenomen.

Cochlear Implant

 1. De audioprocessor pikt de geluiden op via de microfoon.
 2. Vervolgens analyseert en codeert de audioprocessor de geluiden tot een speciaal patroon van elektrische impulsen.
 3. Deze impulsen worden naar de spoel verzonden en via de huid op het implantaat overgebracht.
 4. Het implantaat zendt de impulsen naar de elektroden in het slakkenhuis.
 5. De gehoorzenuw pikt het signaal op en stuurt dit door naar het auditieve centrum in de hersenen. De hersenen herkennen deze signalen als geluid.

Voordelen van een cochleair implantaat

Cochleaire implantaten kunnen een groot aantal voordelen opleveren, waaronder het kunnen horen van spraak, geluiden uit de omgeving en muziek. Uit rapporten over resultaten met de moderne implantaten blijkt dat de meerderheid van de geïmplanteerden spraak kan verstaan. De resultaten met een cochleair implantaat worden in de diverse wetenschappelijke onderzoeken uitgedrukt in het percentage spraakverstaan in een testomgeving zonder dat de spraak kan worden afgezien. Hoewel dit soort onderzoeken erg belangrijk is, is het horen van spraak lang niet het enige voordeel dat gebruikers van een cochleair implantaat vermelden. Het kunnen waarnemen van omgevingsgeluiden, zoals deurbellen, alarmsignalen enz. kan van wezenlijk belang zijn in het leven van een persoon met een zeer ernstig gehoorverlies.

Voor wie is een cochleair implantaat geschikt?

De volgende richtlijnen kunnen behulpzaam zijn bij het bepalen of een cochleair implantaat geschikt is voor u.

 • Implantatie op jonge leeftijd wordt ten zeerste aanbevolen omdat horen belangrijk is voor de taalontwikkeling en omdat onderzoek heeft aangetoond dat de resultaten beter zijn bij kinderen die op jonge leeftijd een implantaat hebben gekregen.
 • Oudere kinderen en volwassenen die, voordat ze doof werden, al een spraak- en taalontwikkeling hebben doorgemaakt, hebben doorgaans veel baat bij een cochleair implantaat.
 • Een lange periode van ernstig gehoorverlies kan het resultaat van een cochleair implantaat nadelig beïnvloeden.

Algemene selectiecriteria

 • Voor kinderen met een zeer ernstig perceptief gehoorverlies aan beide oren.
 • Voor volwassenen met een ernstig tot zeer ernstig perceptief gehoorverlies aan beide oren.
 • Implantatie kan al plaatsvinden op de leeftijd van enkele maanden, afhankelijk van individuele omstandigheden en de lokale werkwijze.
 • Hebben weinig of geen baat bij een hoortoestel.
 • Geen medische contra-indicaties.
 • Hoge motivatie en realistische verwachtingen.
 • In staat om instructies te begrijpen en op te volgen.

 

Get in Contact

Please name the person you want to get in contact with.