Middenoorimplantaten worden gebruikt voor de behandeling van mensen met een perceptief, geleidings- of gemengd gehoorverlies. Deze implantaten zijn een implanteerbaar alternatief op hoorapparaten. In tegenstelling tot hoortoestellen die geluiden luider maken, vangt een middenoorimplantaat het geluid op en zet dit om in mechanische trillingen

Een middenoorimplantaat wordt direct vastgemaakt aan een structuur in het middenoor. De wijze waarop het middenoorimplantaat deze structuur laat trillen komt in grote mate overeen met de wijze waarop geluid (akoestische trillingen) dat door het oor en het trommelvlies gaat, de middenoorstructuren laat trillen. Deze akoestische vibraties worden versterkt en kunnen worden aangepast zodat ze diverse soorten van gehoorverlies optimaal kunnen compenseren.

Het meest succesvolle middenoorimplantaat op de markt is de Vibrant Soundbridge. Het is een gedeeltelijk implanteerbaar gehoorsysteem dat bestaat uit twee delen: een uitwendig en een inwendig bestanddeel.

Inwendig

  • Implantaat
    Het inwendige, geïmplanteerde deel van de Vibrant Soundbridge wordt Vibrating Ossicular Prosthesis (VORP) genoemd en bestaat uit de inwendige spoel, magneet, geleiderverbinding en de Floating Mass Transducer (FMT).

Uitwendig

  • Het uitwendige deel wordt spraakprocessor genoemd, die met een magneet tegen het hoofd en onder het haar wordt gehouden. Het bevat de microfoon, de batterijhouder en elektronica die omgevingsgeluiden omzetten in een signaal dat wordt overgebracht naar het geïmplanteerde inwendige deel.

Het signaal van de spraakprocessor wordt door de huid heen naar de inwendige spoel gezonden, die het geluid door de geleiderverbinding doorgeeft aan de FMT. Wanneer actief, vibreert de FMT op een beheerste wijze, specifiek gericht op de gehoorbehoefte van de patiënt. Hierdoor gaat de structuur van de oor vibreren.

Vibroplasty

De chirurgische behandeling van gehoorverlies via stimulatie van trillingen in het middenoor door middel van een middenoorimplantaat wordt Vibroplasty genoemd. Het wordt toegepast bij verschillende soorten gehoorverlies voor patiënten die slechte beperkt baat hebben bij conventionele hoortoestellen. Vibroplasty wordt ook vaak toegepast bij patiënten die onvoldoende baat hebben bij een gangbare middenooroperatie. Bij Vibroplasty-behandelingen kan de FMT worden geplaatst op verschillende structuren in het middenoor, afhankelijk van de individuele omstandigheden en anatomie.

Bij incus-Vibroplasty wordt de FMT vastgemaakt aan de incus, één van de drie kleine botjes van het middenoor. De FMT zet het signaal om in trillingen die de gehoorbeentjes direct aansturen en in beweging zetten, net zoals normaal geluid deze in beweging zet via de gehoorgang. Deze trillingen worden door de hersenen geïnterpreteerd als geluid.

Hoe werken middenoorimplantaten?

EarAnatomy_VSB_SAMBA_Incus_Zoom_Coupler

Het signaal van de spraakprocessor wordt door de huid heen naar de inwendige spoel gezonden, die het geluid door de geleiderverbinding weergeeft in de FMT.

De FMT is vastgemaakt aan de incus, één van de drie kleine botjes van het middenoor. De FMT zet het signaal om in trillingen die de gehoorbeentjes direct aansturen en in beweging zetten, net zoals normaal geluid deze in beweging zet via de gehoorgang. Deze trillingen worden door de hersenen geïnterpreteerd als geluid.

Get in Contact

Please name the person you want to get in contact with.