Struktura HEARRING

Prezes:

Prof. Wolf-Dieter Baumgartner

Sekretarz ds. badań naukowych:

Prof. Javier Gavilán

Wiceprezesi:

Prof. Rudolf Hagen

Prof. Paul Van de Heyning

Prof. Joachim Müller

Prof. Piotr Skarzynski

Organizacja zrzeszająca

Sieć HEARRING zorganizowano w oparciu o przekonanie, że choć poszczególne ośrodki działające indywidualnie mogą wnosić pewien wkład w rozwój dziedziny implantów narządu słuchu, to połączenie zdobytej wiedzy i dzielenie się informacjami w ramach globalnej sieci może przynieść znacznie więcej korzyści. Wspólnym celem członków sieci HEARRING jest osiąganie postępów w leczeniu, poprawa jakości opieki i rozwój stosowanych w praktyce technik chirurgicznych, a także rozpowszechnianie informacji z tych dziedzin za pośrednictwem wysokiej jakości szkoleń i inicjatyw edukacyjnych. W ten sposób sieć HEARRING realizuje swój zasadniczy cel: zapewnienie jak największych korzyści pacjentom z upośledzeniem słuchu.

HEARRING to sieć edukacyjna skupiająca ekspertów w dziedzinie implantów narządu słuchu. Najważniejsze cele współpracy członków sieci HEARRING to:

  • Osiągnięcie światowego poziomu opieki medycznej, chirurgii, rehabilitacji i długoterminowej opieki nad pacjentem
  • Lepsze doradztwo i poradnictwo dla pacjentów
  • Prowadzenie najbardziej zaawansowanych badań w dziedzinie implantów narządu słuchu
  • Szkolenie i edukacja na najwyższym poziomie
  • Najlepiej dostosowana infrastruktura i profesjonalna organizacja

HEARRING – deklaracja misji

HEARRING jest siecią wiodących, międzynarodowych ośrodków oferujących kompleksowe rozwiązania w zakresie implantów słuchowych do leczenia wad słuchu.

Chirurdzy firmy HEARRING są wiodącymi na świecie specjalistami w przywracaniu ORAZ ochronie słuchu.

Ośrodki do niej należące stawiają sobie za cel przewodzenie badaniom naukowym w zakresie nowych technologii implantów słuchowych, opracowywanie zaawansowanych procedur klinicznych oraz rozwijanie i doskonalenie technik chirurgicznych. Przynależność do sieci HEARRING opiera się na przekonaniu, że skuteczne i owocne prowadzenie badań w dziedzinie implantów słuchowych jest możliwe tylko na drodze współpracy międzynarodowej i przez gromadzenie wspólnych doświadczeń wiodących ośrodków klinicznych z całego świata.

Naszym zasadniczym celem jest dostarczanie pacjentom najlepszych możliwych rozwiązań w zakresie implantów słuchowych dostosowanych do ich indywidualnych problemów ze słuchem.

Geneza projektu HEARRING

Get in Contact

Please name the person you want to get in contact with.