Implanty ślimakowe są przeznaczone dla pacjentów ze znacznym lub głębokim ubytkiem słuchu typu zmysłowo-nerwowego. Stosowanie aparatów słuchowych u takich pacjentów nie przynosi zadawalającego skutku. Implant ślimakowy pozwala na ominięcie niefunkcjonującej części ślimaka i przekazanie sygnałów elektrycznych bezpośrednio do nerwu słuchowego. Może być z powodzeniem stosowany zarówno w prelingwalnym, jak i postlingwalnym niedosłuchu u dzieci i dorosłych.

System implantu ślimakowego składa się z dwóch części: zewnętrznej i wewnętrznej.

Część wewnętrzna

 • Implant (wszczep)
  Implant (wszczep) składa się z kapsuły zawierającej elementy elektroniczne, wiązki elektrod oraz anteny odbiorczej i magnesu utrzymującego cewkę nadawczą za uchem.

Część zewnętrzna

 • Procesor dźwięku
  Procesor dźwięku jest noszony za uchem. W jego skład wchodzi jednostka centralna, bateria i cewka przesyłająca informacje przez skórę do implantu.

Jak działają implanty ślimakowe?

Implant ślimakowy przekształca dźwięki z otoczenia w zakodowane impulsy elektryczne. Impulsy takie stymulują nerw słuchowy, dzięki czemu mózg interpretuje je jako dźwięk. Ponieważ mózg bardzo szybko odbiera informacje dźwiękowe, dźwięki są słyszane bez opóźnień.

Cochlear Implant

 1. Dźwięki są odbierane przez mikrofon procesora dźwięku.
 2. Procesor dźwięku analizuje i koduje dźwięki za pomocą specjalnego wzoru impulsów elektrycznych.
 3. Kod taki trafia do cewki, która przesyła go przez skórę do implantu.
 4. Implant wysyła impulsy do elektrod znajdujących się w ślimaku.
 5. Nerw słuchowy odbiera sygnał i przesyła go do ośrodka słuchowego w mózgu. Mózg rozpoznaje takie sygnały jako dźwięk.

Zalety systemu implantu ślimakowego

Zastosowanie systemu implantu ślimakowego daje pacjentowi wiele korzyści, takich jak słyszenie i rozumienie mowy, dźwięków otaczającego świata i muzyki. Wyniki prowadzonych badań jednoznacznie wskazują, że większość pacjentów korzystających z nowoczesnych implantów ślimakowych rozwija umiejętność rozumienia mowy. Najlepszym wskaźnikiem skuteczności implantów ślimakowych jest uzyskany w badaniach laboratoryjnych procent zrozumienia przez ich użytkowników czytanego tekstu, po wyeliminowaniu możliwości czytania z ruchu ust. O ile umiejętność rozumienia swobodnej mowy jest jedną z największych korzyści słuchowych, nie jest jedyną. Bardzo ważna jest także percepcja wszelkich dźwięków z otoczenia, np. dzwonka do drzwi, sygnałów alarmowych itp., gdyż znacząco poprawia jakość życia osoby z głębokim niedosłuchem.

Dla kogo przeznaczony jest system implantu ślimakowego?

Przy podejmowaniu decyzji o przydatności implantu ślimakowego pomocne mogą być poniższe wskazówki.

 • Zdecydowanie zaleca się wszczepienie implantu w jak najmłodszym wieku z uwagi na fakt, że zmysł słuchu jest istotnym czynnikiem w rozwoju mowy. Badania naukowe potwierdzają, że wczesna implantacja pozwala na osiągnięcie największych korzyści.
 • Starsze dzieci i dorośli, którzy utracili słuch już po rozwinięciu się u nich mowy (głuchota postlingwalna) zasadniczo osiągają większe korzyści słuchowe po zastosowaniu implantu ślimakowego.
 • Długi czas trwania głębokiego niedosłuchu ogranicza potencjalne korzyści słuchowe z zastosowania implantu ślimakowego.

Ogólne kryteria kwalifikacji do zastosowania implantu ślimakowego

 • Dzieci z głębokim, obustronnym, zmysłowo-nerwowym ubytkiem słuchu.
 • Dorośli ze znacznym i głębokim, obustronnym, zmysłowo-nerwowym ubytkiem słuchu.
 • Minimalny wiek pacjentów przy implantacji to zaledwie kilka miesięcy życia, w zależności od konkretnego pacjenta oraz praktyki klinicznej w danym ośrodku.
 • Nieskuteczność lub niewielka skuteczność stosowania aparatów słuchowych.
 • Brak przeciwwskazań medycznych.
 • Wysoki stopień motywacji i realistycznie określone oczekiwania pacjenta.
 • Dostęp do odpowiedniej edukacji i rehabilitacji słuchowej.
Get in Contact

Please name the person you want to get in contact with.