System implantu słuchowego EAS jest przeznaczony dla osób dotkniętych głuchotą częściową. Osoby takie cechuje szczątkowe słyszenie dźwięków o niskich częstotliwościach
i głęboki niedosłuch w zakresie wysokich częstotliwości. W przypadku takich pacjentów aparaty słuchowe często nie dają zadawalających wyników w zakresie rozumienia mowy
i słyszalności dźwięków złożonych, takich jak muzyka. Tradycyjne systemy implantów ślimakowych także nie są wystarczająco skuteczne, ponieważ nie pozwalają korzystać pacjentom z naturalnej zdolności słyszenia dźwięków o niskich częstotliwościach.

Koncepcja połączonej stymulacji elektrycznej i akustycznej(EAS) polega na zastosowaniu w tym samym uchu wzmocnienia akustycznego i technologii implantów ślimakowych. Ucho wewnętrzne otrzymuje tutaj bodźce dźwiękowe i elektryczne, mogąc równocześnie przetwarzać informacje dźwiękowe o wysokich i niskich częstotliwościach.

System EAS składa się z dwóch części: zewnętrznej i wewnętrznej.

Część wewnętrzna

 • Implant (wszczep)
  Implant składa się z kapsuły zawierającej elementy elektroniczne, wiązki elektrod oraz anteny odbiorczej i magnesu utrzymującego cewkę nadawczą za uchem.

Część zewnętrzna

 • Procesor dźwięku
  Procesor dźwięku zawiera cyfrowy układ akustyczny wzmacniający naturalną zdolność pacjenta do słyszenia dźwięków o niskich częstotliwościach. Jest on noszony za uchem. W przypadku dźwięków o wyższych częstotliwościach najważniejszy staje się implant ślimakowy. Inteligentne połączenie obu technologii przynosi podwójne korzyści w zakresie percepcji mowy i dźwięku, stanowiąc optymalne rozwiązanie dla osób dotkniętych głuchotą częściową.

Jak działa system EAS?

EAS

EAS stanowi połączenie dwóch technologii, z których każda jest odpowiedzialna za określony zakres częstotliwości. Działa w następujący sposób:

 • Implant ślimakowy przekształca dźwięki z otoczenia w zakodowane impulsy elektryczne. Impulsy takie stymulują nerw słuchowy. Mózg interpretuje takie sygnały jako dźwięk.
  1. Dźwięki o wysokich częstotliwościach są odbierane przez mikrofon procesora dźwięku DUET 2 i przekształcane w specjalny kod.
  2. Kod taki trafia do cewki, która przesyła go przez skórę.
  3. Implant interpretuje kod i wysyła odpowiednie impulsy elektryczne do elektrod znajdujących się w ślimaku.
  4. Nerw słuchowy przekazuje taki sygnał do mózgu.
 • Wzmocnienie akustyczne powoduje zwiększenie głośności dźwięków, których słyszenie szczątkowe umożliwia nieuszkodzona część ślimaka. W systemie EAS wzmacniane są tylko dźwięki o niskich częstotliwościach.
  1. Dźwięki takie są odbierane przez mikrofon, a następnie cyfrowo przetwarzane
   i oddzielane.
  2. Głośniczek znajdujący się w części zausznej wzmacnia takie dźwięki i przekazuje przez element douszny do kanału słuchowego zewnętrznego.
  3. Dźwięki docierają do nieuszkodzonych obszarów ślimaka odpowiedzialnych za przetwarzanie niskich częstotliwości.
  4. Nerw słuchowy przekazuje takie sygnały do mózgu.
Get in Contact

Please name the person you want to get in contact with.