Opis ośrodka

Ear Science Institute Australia (ESIA) jest niezależną, organizacją non-profit zajmującą się badaniami i leczeniem chorób ucha i zaburzeń słuchu. Jest ona stowarzyszona z wielu kluczowymi, miejscowymi, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, takimi jak University of Western Australia, klinikami, Health Department of Western Australia
i międzynarodowymi grupami medycznymi.
Posiada ona także silne wsparcie ze strony fundacji Lions Hearing Foundation, która od dziesięcioleci świadczy usługi społeczne w dziedzinie problemów związanych ze słuchem
i obecnie osiągnęła długoterminowy cel pomagając założyć the Lions Ear and Hearing Institute.

Instytutem kieruje światowej sławy chirurg prof. Marcus Atlas, jeden z wiodących australijskich specjalistów w dziedzinie chorób ucha. Prof. Atlasa wspiera silny zespół badawczo-lekarski. Rada Nadzorcza i Zarząd mają w swoim składzie wybitne osobowości z Australii Zachodniej, o wysokich kwalifikacjach. Instytut składa się również z zespołu audiologów posiadających wykształcenie uniwersyteckie i świadczących wysokiej jakości usługi z dziedziny audiologii w wielu klinikach na terenie stołecznej metropolii.

Jednym z głównych celów ESIA jest prowadzenie badań nad nowymi technologiami
i kliniczne zastosowanie wyników badań w leczeniu chorób ucha i zaburzeń słuchu. Każdy z projektów badawczych ma na celu pomoc naszym pacjentom i społeczności. Ta współpraca pomiędzy badaniami naukowymi a leczeniem sprawia, że Instytut jest unikalną
i wszechstronną placówką służby zdrowia.

W oparciu o swoją silną pozycję i doświadczenie, Instytut oferuje wiele implantów słuchowych, w tym implanty ucha środkowego, złożone implanty działające na zasadzie stymulacji elektroakustycznej oraz implanty ślimaka.

Eksperci

Phone: +61 8 6380 4990 | Fax: +61 8 6380 4901 | Web: www.earscience.org.au

Get in Contact

Please name the person you want to get in contact with.