Implanty ucha środkowego służą do leczenia pacjentów z ubytkiem słuchu typu zmysłowo-nerwowego, przewodzeniowego i mieszanego. Implanty takie stanowią alternatywę dla aparatów słuchowych. Odmiennie niż aparaty słuchowe, które zwiększają głośność dźwięku, implanty ucha środkowego przekształcają dźwięk w drgania mechaniczne.

Implant ucha środkowego jest bezpośrednio przymocowany do odpowiedniej struktury ucha środkowego. Wprawia on taką strukturę w drgania, podobnie jak dźwięk (drgania akustyczne) przechodzący przez błonę bębenkową. Takie drgania akustyczne można wzmacniać i regulować tak, aby optymalnie kompensowały ubytek słuchu danego rodzaju.

Najbardziej popularnym na rynku implantem ucha środkowego jest Vibrant Soundbridge. Jest to częściowo wszczepiany system, składający się z części zewnętrznej i wewnętrznej.

Część wewnętrzna

  • Implant (wszczep)
    Wewnętrzna, wszczepiana część systemu Vibrant Soundbridge, zwana VORP (ang. Vibrating Ossicular Prosthesis), składa się z cewki wewnętrznej, magnesu, łącza przewodzącego oraz przetwornika FMT (ang. Floating Mass Transducer).

External

  • Część zewnętrzna
    Cześć zewnętrzna to procesor dźwięku. Magnes utrzymuje ją na swoim miejscu, pod włosami w tylnej części głowy. Zawiera ona mikrofon, baterię i układ elektroniczny, przekształcające dźwięki z otoczenia w sygnał przekazywany do wszczepionej części wewnętrznej.

Sygnał z procesora dźwięku przechodzi przez skórę do cewki wewnętrznej, która przekazuje go przez łącze przewodzące do przetwornika FMT. Po uaktywnieniu przetwornik FMT wytwarza kontrolowane drgania dostosowane do potrzeb słuchowych każdego pacjenta, wprawiając w drgania strukturę ucha.

Technika „Vibroplasty“

Leczenie chirurgiczne ubytku słuchu przez stymulację wibracyjną w uchu środkowym za pomocą implantu określa się mianem Vibroplasty. Technikę tę stosuje się w przypadku różnych rodzajów ubytku słuchu u pacjentów, którym konwencjonalne aparaty słuchowe przynoszą jedynie ograniczone korzyści słuchowe. Technika „Vibroplasty“ jest także często stosowana u pacjentów, którym konwencjonalne zabiegi chirurgiczne ucha środkowego przyniosły niedostateczną poprawę słuchu. Przy leczeniu techniką „Vibroplasty“ przetwornik FMT może być umieszczany w różnych strukturach ucha środkowego, zależnie od indywidualnego stanu i budowy anatomicznej pacjenta.

 

W przypadku techniki Incus Vibroplasty przetwornik FMT jest mocowany do kowadełka — jednej z trzech kosteczek w uchu środkowym. FMT przekształca sygnał w drgania, które bezpośrednio oddziałują na kosteczki słuchowe, podobnie jak w przypadku dźwięku przechodzącego przez kanał słuchowy zewnętrzny. Drgania takie są następnie interpretowane przez mózg jako dźwięk.

Jak działa implant ucha środkowego?

EarAnatomy_VSB_SAMBA_Incus_Zoom_Coupler

Sygnał z procesora dźwięku przechodzi przez skórę do cewki wewnętrznej, która przekazuje go przez łącze przewodzące do przetwornika FMT.

Przetwornik FMT jest przymocowany do kowadełka — jednej z trzech kosteczek w uchu środkowym. Przetwornik ten przekształca sygnał w drgania mechaniczne, które bezpośrednio oddziałują na kosteczki słuchowe, podobnie jak w przypadku dźwięku przechodzącego przez kanał słuchowy. Drgania takie są następnie interpretowane przez mózg jako dźwięk.

Get in Contact

Please name the person you want to get in contact with.