The Anatomy of the Ear : About Hearing | HEARRING

Ucho zewnętrzne

  • Małżowina uszna: odbiera dźwięki otoczenia i kieruje je do przewodu słuchowego zewnętrznego.
  • Przewód słuchowy zewnętrzny: kieruje dźwięk do dalszej części narządu słuchu.

Ucho środkowe

  • Błona bębenkowa: zmienia dźwięk w drgania mechaniczne.
  • Kosteczki słuchowe: młoteczek, kowadełko i strzemiączko. Łańcuch tych trzech niewielkich kosteczek przekazuje drgania mechaniczne do ucha wewnętrznego.

Ucho wewnętrzne

  • Ślimak: zawiera płyn i bardzo wrażliwe rzęski słuchowe, które poruszają się w odpowiedzi na docierające drgania wywołane dźwiękiem.
  • Układ przedsionkowy: zawiera komórki tworzące narząd równowagi.
  • Nerw słuchowy: prowadzi od ślimaka do mózgu.
Get in Contact

Please name the person you want to get in contact with.