Istnieje wiele efektywnych metod leczenia ubytku słuchu, włączając w to: edukację dotyczącą strategii komunikacji, urządzenia wspomagające słyszenie, aparaty słuchowe, stymulację elektryczną i akustyczną, implanty ślimakowe oraz implanty ucha środkowego.

Efektywność komunikacyjna

Oprócz urządzeń zastępujących naturalny słuch istotne jest również, aby nauczyć się technik ulepszania umiejętności komunikacyjnych. Na przykład słuchanie w dobrze oświetlonym miejscu (tak aby twarz rozmówcy była wyraźnie widoczna) pozwala pacjentowi na stymulację słuchu i korzystanie ze wskazówek wizualnych. Wybieranie lub przechodzenie do cichych miejsc pozwala pacjentowi na skoncentrowanie się na mowie. Kolejną rzeczą jest upewnienie się, że dystans dzielący słuchacza i mówcę nie jest większy niż jeden metr, co pozwala na dokładniejsze zrozumienie mowy.

Aparaty słuchowe

Aparaty słuchowe są efektywną metodą w leczeniu lekkich i umiarkowanych ubytków słuchu. Działają one poprzez wzmocnienie sygnałów dźwiękowych. W przeszłości aparaty słuchowe były uważane za nieestetyczne, panowało na ich temat wiele błędnych przekonań. Dzisiejsze aparaty słuchowe są małe i dyskretne, w różnych kształtach, kolorach i rozmiarach. Mogą być również dostosowane do gustu pacjenta. Do ich produkcji wykorzystuje się najnowocześniejsze technologie. Jest je też łatwiej zaakceptować, gdyż nie są już utożsamiane ze stereotypami. Pomocna przy wybieraniu odpowiedniego aparatu słuchowego jest też profesjonalna obsługa, gdyż niektóre aparaty mogą być trudniejsze w obsłudze przez dorosłych, którzy nie posiadają dostatecznych umiejętności motorycznych.

Aparaty słuchowe mogą być noszone za uchem (BTE), w uchu (ITE) lub w kanale słuchowym (ITC). Modele otwarte (BTE) składają się z cienkich rurek zamiast standardowej wkładki do przesyłania dźwięku do kanału słuchowego. Otwarte aparaty słuchowe są generalnie bardziej odpowiednie dla osób z lekkim ubytkiem słuchu. Technologią używaną w aparatach słuchowych jest przede wszystkim elektronika cyfrowa. Cyfrowe aparaty słuchowe zawierają miniaturowej wielkości komputer, który służy do przetwarzania dźwięku na sygnał cyfrowy, po przeanalizowaniu wysokości i głośności dźwięku przed jego wzmocnieniem. Aparaty mogą być regulowane, tak aby wzmocnić sygnał o określonej częstotliwości, co oznacza, że mogą być dostosowane do specyficznych przypadków ubytku słuchu. Cyfrowe aparaty słuchowe mogą również filtrować dźwięki z otoczenia, umożliwiając użytkownikowi lepsze rozumienie mowy.

Urządzenia wspomagające słyszenie (ALD)

Urządzenia wspomagające słyszenie (ALD) ułatwiają życie codzienne. Urządzenie wspomagające słyszenie może być używane z aparatem słuchowym albo implantem słuchowym lub bez,  w celu zniwelowania trudności wynikających z odległości od rozmówcy, niepożądanych dźwięków z otoczenia lub słabej akustyki danego pomieszczenia. Reasumując, urządzenia wspomagające słyszenie są narzędziami wzmacniającymi zdolności słuchowe. Istnieje wiele różnych rodzajów urządzeń wspomagających słyszenie, zaprojektowanych dla różnych sytuacji związanych z potrzebą wykorzystania słuchu. Są to na przykład: systemy zmiany częstotliwości (FM), systemy na podczerwień lub tzw pętla indukcyjna. Niektóre z nich są dostępne dla osób, które mają problemy ze słyszeniem w miejscach publicznych. Wiele osób z upośledzeniem słuchu używa urządzeń wspomagających słyszenie zarówno osobno, jak i w połączeniu z aparatem słuchowym lub implantem. Często wspominają też o wynikających z tego korzyściach takich jak: lepsze rozumienie mowy w miejscach trudnych akustycznie. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące urządzeń wspomagających słyszenie (ALD), należy skontaktować się ze swoim audiologiem.

Get in Contact

Please name the person you want to get in contact with.