Ubytek słuchu typu przewodzeniowego

Conductive Hearing Loss | HEARRING

Ubytek słuchu typu przewodzeniowego polega na zaburzeniu prawidłowego przewodzenia dźwięku z powodu uszkodzenia zlokalizowanego w rejonie ucha zewnętrznego lub środkowego. Tego rodzaju ubytki słuchu powodują zwykle upośledzenie słuchu lekkiego lub umiarkowanego stopnia na poziomie od 10 do 70 decybeli.

W niektórych przypadkach ubytek słuchu typu przewodzeniowego może mieć charakter przejściowy. W zależności od specyfiki konkretnego przypadku skuteczna może okazać się interwencja farmakologiczna lub chirurgiczna. Poprawę słuchu może też przynieść zastosowanie aparatów słuchowych lub implantu ucha środkowego.

Ubytek słuchu typu zmysłowo-nerwowego

sensorineural

Ubytek słuchu typu zmysłowo-nerwowego jest efektem zniszczenia lub uszkodzenia komórek czuciowych (rzęsek słuchowych) w ślimaku. Taki ubytek słuchu ma często charakter trwały. Tego rodzaju ubytek słuchu, zwany także niedosłuchem odbiorczym, może być stopnia lekkiego, umiarkowanego, znacznego lub głębokiego.

W ubytkach słuchu typu zmysłowo-nerwowego stopnia od lekkiego do znacznego zazwyczaj stosuje się aparaty słuchowe lub implanty ucha środkowego. Ubytki stopnia znacznego i głębokiego zazwyczaj wymagają zastosowania implantu ślimakowego.

Ubytek słuchu typu mieszanego

Mixed Hearing Loss

Ubytek słuchu typu mieszanego stanowi połączenie ubytku typu zmysłowo-nerwowego
i przewodzeniowego. Jego przyczyną są uszkodzenia zlokalizowane w rejonie ucha wewnętrznego i środkowego. Dostępne metody leczenia to: interwencja farmakologiczna lub chirurgiczna, aparaty słuchowe lub implant ucha środkowego.

Centralne zaburzenie słuchu

Neural Hearing Loss

Centralne zaburzenie słuchu charakteryzuje się uszkodzeniem lub zniszczeniem nerwu słuchowego. Oznacza ono głęboką i trwałą utratę słuchu.

Ponieważ w tym przypadku nerw słuchowy nie jest w stanie przewodzić informacji dźwiękowej do mózgu, zarówno aparaty słuchowe, jak i implanty ślimakowe nie mają zastosowania. W niektórych przypadkach poprawę może przynieść zastosowanie implantu pniowego (ABI).

Get in Contact

Please name the person you want to get in contact with.