Ett benledningsimplantat är lämpligt för människor med ledningshinder, kombineradhörselnedsättning eller ensidig dövhet. Med benledningsimplantat överförs ljudet till innerörat via benledning. På så sätt kringgås eventuella problem i ytter- och mellanöra.
Det första aktiva benledningsimplantatet på marknaden är Bonebridge. Det är ett semi-implanterbart hörselsystem där implantatet placeras helt under huden. Implantatet tar emot signaler från en yttre ljudprocessor.

Invändigt

  • Implantat
    Benledningsimplantatet placeras helt under den intakta huden och innehåller en magnet som håller ljudprocessorn på plats över implantatet.

Yttre

  • Ljudprocessor
    Ljudprocessorn hålls på plats i huvudet med hjälp av magnet och kan döljas under håret. Den innehåller ett batteri samt mikrofoner och är utrustad med en helt digital signalprocessor.

Hur fungerar ett benledningsimplantat?

BONEBRIDGE

När den naturliga ljudöverföringen till innerörat hindras kan system för benledningshörsel användas. I hörselsystem med benledning stimuleras ben i kraniet med mekaniska vibrationer. Vibrationerna överförs direkt till innerörat där de bearbetas som vanligt ljud.

  1. Ljudprocessorn, som hålls på plats direkt över implantatet med hjälp av magnet, registrerar ljudet och omvandlar det till signaler som sedan överförs via huden till implantatet.
  2. Implantatet är inbäddat i temporalbenet och omvandlar de signaler som tas emot till mekaniska vibrationer som sedan överförs till omgivande ben.
  3. Benet leder sedan vibrationerna till innerörat där de omvandlas till nervsignaler och överförs som impulser till hörselnerven, på samma sätt som i den naturliga hörselprocessen.
Get in Contact

Please name the person you want to get in contact with.