Cochleaimplantat (CI) är avsedda för individer med grav sensorineural hörselnedsättning till sensorineural dövhet. Dessa personer har liten eller ingen nytta av hörapparater. CI förbipasserar snäckans icke-fungerande del och levererar elektriska signaler direkt till hörselnerven. De kan användas effektivt av både prelingualt och postlingualt döva barn och vuxna.

Ett cochleaimplantat består av två delar, en yttre och en inre komponent.

Internt

 • Implantat
  Implantatet består av ett hölje, som innehåller elektroniken, och elektrodarrayen, samt mottagarantennen och en magnet som håller spolen på plats bakom örat.

Externt

 • Ljudprocessor
  Ljudprocessorn bärs bakom örat och består av en styrenhet, ett batteripaket och en spole som överför information genom huden till implantatet.

Hur fungerar cochleaimplantat?

Cochleaimplantat omvandlar vardagens ljud till kodade elektriska impulser. Dessa elektriska impulser stimulerar hörselnerven så att hjärnan kan tolka dessa signaler som ljud. Eftersom hjärnan får ljudinformation så snabbt hörs ljuden när de uppstår.

Cochlear Implant

 1. Ljud fångas upp av ljudprocessorns mikrofon.
 2. Ljudprocessorn analyserar och kodar ljud i ett särskilt mönster av elektriska pulser.
 3. Dessa pulser skickas till spolen och sänds genom huden till implantatet.
 4. Implantatet skickar signalerna till elektroderna i snäckan.
 5. Hörselnerven fångar upp signalen och skickar den till hörselcentrum i hjärnan.
 6. Hjärnan känner igen dessa signaler som ljud.

Vem kan dra nytta av ett cochleaimplantatsystem?

Följande riktlinjer kan vara till hjälp när det tas beslut om huruvid ett CI är rätt för dig.

 • Implantation i unga år rekommenderas starkt eftersom hörsel är viktig för språkutveckling och eftersom forskning har visat bättre resultat för barn som fått implantat vid tidig ålder.
 • Äldre barn och vuxna med tidigare tal- och språkutveckling gör i allmänhet bättre ifrån sig med ett cochleaimplantat.
 • En lång period av dövhet kan begränsa fördelarna med ett cochleaimplantat.

Allmänna kandidaturkriterier

 • För barn: sensorineural dövhet på båda öronen.
 • För vuxna: grav sensorineural hörselnedsättning till sensorineural dövhet på båda öronen.
 • Implantationsåldern kan vara så låg som ett par månader, beroende på individuella omständigheter och lokal praxis.
 • Har liten eller ingen nytta av hörapparater.
 • Inga medicinska kontraindikationer.
 • Hög motivation och lämpliga förväntningar.
 • Tillgång till utbildning och (re)habiliteringsuppföljning.
Get in Contact

Please name the person you want to get in contact with.