EAS är ett hörselimplantat framtaget för personer med delvis dövhet. Dessa personer har hörsel kvar i de låga frekvenserna, men dövhet i de höga frekvenserna. För personer med delvis dövhet ger hörapparater ofta otillfredsställande resultat för att förstå tal eller lyssna på komplexa ljud, som t.ex. musik. Traditionella cochleaimplantatsystem är inte heller idealiska, eftersom de inte låter användare dra nytta av sin naturliga hörselförmåga för låga frekvenser.

Kombinerad elektrisk-akustisk stimulering, eller EAS, är konceptet att tillsammans använda akustisk förstärkning och cochleaimplantatteknik i samma öra. Med EAS förses innerörat med akustiska och elektriska impulser och kan bearbeta både hög- och lågfrekvent information samtidigt.

EAS består av två delar, en yttre och en inre komponent.

Internt

 • Implantat
  Implantatet består av ett hölje, som innehåller elektroniken, och elektrodarrayen, samt mottagarantennen och en magnet som håller spolen på plats bakom örat.

Externt

 • Ljudprocessor
  Ljudprocessorerna har en digital akustisk enhet för förstärkning som förstärker en persons fysiska lågfrekventa hörsel och bärs bakom örat. För högfrekventa ljud tar cochleaimplantatfunktionen automatiskt över. Intelligent integration av båda metoderna resulterar i en synergistisk effekt för tal- och ljuduppfattning som erbjuder en optimal lösning för personer med delvis dövhet.

Hur fungerar EAS?

EAS

EAS är en kombination av två tekniker, som var och en ansvarar för ett visst frekvensområde. Så här fungerar det:

 • Ett cochleaimplantat omvandlar vardagens ljud till kodade elektriska pulser. Dessa pulser stimulerar hörselnerven. Hjärnan tolkar dessa signaler som ljud.
 1. Högfrekventa ljud fångas upp av DUET 2-ljudprocessorns mikrofon och omvandlas till en speciell kod.
 2. Denna kod skickas till spolen och sänds genom huden.
 3. Implantatet tolkar koden och skickar elektriska pulser till elektroderna i snäckan.
 4. Hörselnerven förmedlar denna signal till hjärnan.
 • Akustisk förstärkning höjer volymen för de ljud som snäckan fortfarande kan höra. För EAS förstärks bara de låga frekvenserna.
 1. Lågfrekventa ljud fångas upp av mikrofonen och bearbetas och separeras digitalt.
 2. Ljud förstärks av högtalaren som placerats i öronkroken och förmedlas via öronformen till hörselgången.
 3. Ljud når de oskadade områdena i snäckan som står för bearbetningen av lågfrekventa ljud.
 4. Hörselnerven förmedlar signalerna till hjärnan.
Get in Contact

Please name the person you want to get in contact with.