Centerbeskrivning

Ear Science Institute Australia (ESIA) är en oberoende, ideell organisation som ägnar sig åt forskning och behandling av öron- och hörselstörningar. ESIA samarbetar med ett antal viktiga lokala, nationella och internationella organisationer, bland annat University of Western Australia, universitetssjukhus, hälsodepartementet i Western Australia och internationella medicinska grupper.
ESIA har också starkt stöd från Lions Hearing Foundation, som har tillhandahållit hörseltjänster för samhället i decennier och nu har uppnått det långsiktiga målet att, i samarbete, grunda Lions Ear and Hearing Institute.

Institutet leds av den internationellt erkände kirurgen professor Marcus Atlas, en av Australiens ledande öronspecialister. Professor Atlas har hjälp av en stark forsknings- och ledningsgrupp. Guvernörsrådet och styrelsen utgörs av framstående och högkvalificerade personer från Western Australia. ESIA består också av ett team universitetsutbildade audionomer som tillhandahåller högkvalitativ audiologisk vård på ett antal kliniker i hela storstadsregionen.

Forskning kring ny teknik och kliniskt tillämpliga resultat för öron- och hörselstörningar är huvudsakligt fokus för Ear Science Institute Australia. Varje forskningsprojekt syftar till att hjälpa patienter och samhället. Detta partnerskap mellan forskning och aktiv behandling gör Ear Science Institute Australia till en unik och omfattande vårdresurs.

Med styrka och erfarenhet som grund erbjuder ESIA en mängd olika hörselimplantat, bl.a. implantat i mellanöra, kombinerade implantat för elektrisk-akustisk stimulering och cochleaimplantat.

Experter

Phone: +61 8 6380 4990 | Fax: +61 8 6380 4901 | Web: www.earscience.org.au

Get in Contact

Please name the person you want to get in contact with.