Implantat i mellanörat används för att behandla personer med sensorineural, konduktiv och kombinerad hörselnedsättning. Dessa implantat är ett implanterbart alternativ till hörapparater. Till skillnad från hörapparater som gör ljuden högre tar ett implantat i mellanörat ljudet och omvandlar det till mekaniska vibrationer.
Ett implantat i mellanörat är direkt kopplat till en struktur i mellanörat. Det gör att denna struktur vibrerar på ungefär samma sätt som ljud (akustiska vibrationer) som färdas ner i örat och, via trumhinnan, gör att mellanörats strukturer vibrerar. Dessa akustiska vibrationer förstärks och kan anpassas så att de optimalt kompenserar för olika typer av hörselnedsättningar.
Marknadens mest framgångsrika implantat i mellanörat är Vibrant SoundBridge. Det är ett delvist implanterbart hörselsystem som består av två delar, en yttre och en inre del.

Internt

  • Implantat
    Den interna, implanterade delen av Vibrant SoundBridge kallas vibrerande hörselbensprotes (VORP) och består av den inre spolen, magneten, ledarlänk och den flytande massagivaren (FMT).

Externt

  • Ljudprocessor
    Den yttre delen kallas ljudprocessorn. Den hålls på plats på huvudet, under håret, med en magnet. Den innehåller mikrofonen, batteriet och elektronik för att omvandla ljud i omgivningen till en signal som överförs till den implanterade interna delen.

Signalen från ljudprocessorn överförs genom huden till den inre spolen, som sänder denna signal genom ledarlänken till FMT:n. När FMT aktiveras vibrerar den på ett kontrollerat sätt, specifikt för varje patients hörselbehov, vilket gör att örats struktur vibrerar.

Vibroplasty

Denna kirurgiska behandling av hörselnedsättning via vibrerande stimulering i mellanörat genom att använda ett implantat i mellanörat kallas Vibroplasty. Det används vid olika typer av hörselnedsättningar hos patienter som endast har begränsad nytta av konventionella hörapparater. Vibroplasty utförs också ofta hos patienter som erfarit otillräcklig nytta efter konventionella operationer i mellanörat. Vid Vibroplasty-behandlingar kan FMT placeras på olika strukturer i mellanörat, beroende på individens villkor och anatomi.

Med Incus Vibroplasty fästs FMT på städet, ett av mellanörats tre små ben. FMT omvandlar signalen till vibrationer som direkt driver och flyttar på hörselbenen, på samma sätt som normalt ljud flyttar på dem via hörselgången. Dessa vibrationer tolkas sedan av hjärnan som ljud.

Hur fungerar implantat i mellanörat?

EarAnatomy_VSB_SAMBA_Incus_Zoom_Coupler

Signalen från ljudprocessorn överförs genom huden till den inre spolen, som sänder denna signal genom ledarlänken till FMT:n.

FMT:n fästs på städet, ett av mellanörats tre små ben. FMT omvandlar signalen till vibrationer som direkt driver och flyttar på hörselbenen, på samma sätt som normalt ljud flyttar på dem via hörselgången. Dessa vibrationer tolkas sedan av hjärnan som ljud.

Get in Contact

Please name the person you want to get in contact with.