Det finns många effektiva behandlingsalternativ för hörselnedsättning inklusive: utbildning avseende strategier för kommunikation, hörseltekniska hjälpmedel, hörapparater, elektroakustisk stimulering, mellanöreimplantat och cochleaimplantat.

Kommunikationseffektivitet:

Förutom apparater som ersätter den naturliga hörseln är det även viktigt att lära sig teknik för att förbättra kommunikationsförmågan. Om man till exempel befinner sig i väl upplysta miljöer så att talarens ansikte syns tydligt kan man lyssna samtidigt som man använder sig av visuella talstöd som munrörelser. Om man väljer eller förflyttar sig till ett tyst område kan man fokusera på tal. Dessutom ska man se till att avståndet mellan lyssnaren och talaren inte är större än en meter för att underlätta talförståelsen.

Hörapparater:

Hörapparater är en effektiv metod för att behandla svag till måttlig hörselnedsättning. Dessa förstärker ljud. Förr ansågs hörapparater vara fula och förknippades ofta med viss skamkänsla. Idag är de små, diskreta och erbjuds i många utföranden, färger och storlekar och kan dessutom anpassas efter användarens önskemål. I kombination med moderna tekniska innovationer har detta medfört att acceptansen för hörapparater ökat, vilket lett till att de tidigare negativa kopplingarna inte längre finns. Din audionom är viktig när det gäller att välja lämplig hörapparat, eftersom vissa apparater är lättare att använda för vuxna med begränsad finmotorik.

Hörapparater kan bäras bakom örat (BTE ), i örat (ITE ) eller helt inuti hörselgången (ITC). Så kallade open-fit-modeller (BTE) använder tunna rör istället för hörselgångsinsatser för att överföra ljud till hörselgången. Sådana hörapparater är vanligtvis mer lämpliga för personer med en lindrigare hörselnedsättning. Den primära teknik som används i dagens hörapparater är digital elektronik. Digitala hörapparater använder en miniatyriserad dator för att omvandla ljud till digitala signaler och beaktar tonhöjd och ljudstyrka innan de förstärks. De kan justeras så att de förstärker hörselnedsättningar vid vissa frekvenser, vilket innebär att de kan anpassas till specifika behov. Digitala hörapparater kan även filtrera bort bakgrundsljud så att användaren hör tal bättre.

Hörseltekniska hjälpmedel (ALD):

Ett hörseltekniskt hjälpmedel (ALD) är ett hjälpmedel som kan förbättra kommunikationen i vardagen. En ALD kan användas med eller utan hörapparater eller hörselimplantat för att överbrygga den negativa effekten av avstånd, bakgrundsljud eller dålig akustik i rum. ALD är verktyg som förbättrar hörförmågan. Det finns många olika sorters ALD som utformats för olika situationer som exempelvis personlig frekvensmodulering (FM), infraröda slingor och induktionsslingor. De kan finnas tillgängliga för personer med hörselnedsättning i allmänna lokaler. Många människor med hörselnedsättning använder sig av hörseltekniska hjälpmedel med eller utan en hörapparat eller implantat och säger att de upplever att de förstår tal bättre i för hörseln besvärliga miljöer. Om du vill få mer information om hörseltekniska hjälpmedel kontaktar du din audionom.

Get in Contact

Please name the person you want to get in contact with.