The Way Hearing Works : About Hearing | HEARRING

  1. Ljudinformation färdas in i hörselgången
  2. När ljudet når trumhinnan börjar denna att vibrera.
  3. Ljudvibrationer rör sig genom kedjan av ben, de så kallade hörselbenen, till snäckan.
  4. Ljudvibrationer gör att vätskan i snäckan börjar att röra sig.
  5. Vätskans rörelse gör att hårcellerna böjer sig fram och tillbaka och ger upphov till nervsignaler som tas upp av hörselnerven. Hårcellerna i ena änden av snäckan skickar lågfrekvent ljudinformation och hårceller i den andra änden skickar högfrekvent ljudinformation.
  6. Hörselnerven skickar ljudinformationen till hjärnan, där den tolkas som ljud.

 

Get in Contact

Please name the person you want to get in contact with.